Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Decyzją podjętą na 89 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń C

KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87).

Czytaj więcej...

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nazwa zakładu pracy : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie

Sekcja : Sekcja Nadzoru Epidemiologii

Stanowisko pracy :  stażysta/młodszy asystent

Wymiar etatu : pełny etat

Wykształcenie : wyższe I lub IIna kierunku medycznym lub pokrewnym
m.in.  zdrowie publiczne, biologia

Czytaj więcej...

„Mam czas rozmawiać”

   Ruszyła nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie w miesiącu kwietniu 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie opierając się na § 26 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej                do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych w kwietniu 2018r.                           z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Chrzanów, Trzebinia, Bolęcin-Płaza, Kwaczała-Rozkochów oraz Babice Potroście, stwierdza, że w ramach oznaczonych parametrów fizykochemicznych  i mikrobiologicznych w pobranych próbkach, jakość wody była zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) w badanych zakresach.

 

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel.: (0-32) 623 24 07
fax: (0-32) 623 24 07 w. 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie