Informacja o wynikach badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie w miesiącu kwietniu 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie opierając się na § 26 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej                do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych w kwietniu 2018r.                           z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Chrzanów, Trzebinia, Bolęcin-Płaza, Kwaczała-Rozkochów oraz Babice Potroście, stwierdza, że w ramach oznaczonych parametrów fizykochemicznych  i mikrobiologicznych w pobranych próbkach, jakość wody była zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) w badanych zakresach.

 

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie w miesiącu marcu 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie opierając się na §26 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej                do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych w marcu 2018r.                           z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Chrzanów, Trzebinia, Bolęcin-Płaza, Psary, Płoki, Lgota, Babice Potroście, Zagórze Bukowica, Alwernia oraz Brodła,  stwierdza, że w ramach oznaczonych parametrów fizykochemicznych  i mikrobiologicznych w pobranych próbkach, jakość wody była zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.                                   w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

Czytaj więcej...

Ocena wyników prowadzonego nadzoru nad jakością wody na terenie powiatu chrzanowskiego za 2017 rok

Monitoring i nadzór nad zaopatrzeniem i jakością wody w urządzeniach znajdujących się na terenie powiatu chrzanowskiego prowadzony był na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                                   13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r.                    poz. 1989, zwane dalej rozporządzeniem). Badania jakości wody wykonywane były przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie z częstotliwością ustaloną w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego do planu pracy oraz założenia do budżetu zadaniowego opracowane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej...

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w I połowie 2018 roku przeprowadzona zostanie II edycja ogólnopolskiego Konkursu na Projekt edukacyjny „Szkoła wolna od używek”. Organizatorem Konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny. Celem Konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel.: (0-32) 623 24 07
fax: (0-32) 623 24 07 w. 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie